4 Sét nam, 1 Set nữ, UMP thảm hoạ, UMP nghệ sĩ
Rank: Bạc
Pet:
Đăng ký: Facebook
200,000 đ
2 Set nu, 4 Set nam, M4 Phep thuat
Rank: Bach Kim
Pet:
Đăng ký: Facebook
270,000 đ
3 Set nu, 2 Set nam, AK lua do, UMP tham hoa - Acc Ngon
Rank: Kim cương
Pet:
Đăng ký: Facebook
250,000 đ
2 Set nam, 1 Set nu, M4 Le Hoi, UMP tham hoa
Rank: Bạch Kim
Pet:
Đăng ký: Facebook
200,000 đ
4 Set nam, 1 Set nu, UMP tham hoa
Rank: Bạch Kim
Pet:
Đăng ký: Facebook
170,000 đ
2 Set nam, 2 Set nu, M4 Linh Hon, UMP tham hoa, Scar cong nghe, XM8 ca map
Rank: Bạch Kim
Pet:
Đăng ký: Facebook
300,000 đ
4 Set nam, 2 Set nu
Rank: Bạch Kim
Pet:
Đăng ký: Facebook
170,000 đ
11 Set nam, 11 Set nu, AWM Ngai do, M1014 xung dot, UMP tham hoa, Mp40 chuon lam
Rank: Kim Cương
Pet:
Đăng ký: Facebook
1,200,000 đ
233KC, 3 Set nam, 2 Set nu, M1014 xung dot, UMP tham hoa
Rank: Bạch Kim
Pet:
Đăng ký: Facebook
300,000 đ
5 Set nam, 3 Set nu, Ak lua do, UMP tham hoa
Rank: Vàng
Pet:
Đăng ký: Facebook
300,000 đ
3 Set nam, UMP tham hoa, Famas gia kim
Rank: Bạch Kim
Pet:
Đăng ký: Facebook
180,000 đ
Acc có mã đăng nhập k bị xác minh
Rank: Vàng 1
Pet:
Đăng ký: Facebook
350,000 đ