Grakk Mèo Thần Tài, Airi Đặc công, Annette, Lauriel tiệc bãi biển
Tướng: 38
Skin: 29
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 85
200,000 đ
Ryoma đại tướng, Zill dung nham
Tướng: 36
Skin: 21
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
140,000 đ
Arum vu nữ
Tướng: 37
Skin: 34
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 77
120,000 đ
Tướng: 37
Skin: 19
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 80
120,000 đ
Tướng: 35
Skin: 22
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
120,000 đ
Zill dung nham, Lindis pháo hoa
Tướng: 35
Skin: 23
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 87
150,000 đ
Tướng: 34
Skin: 29
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc:
120,000 đ
Ignis băng vương, Zill dung nham
Tướng: 33
Skin: 23
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
140,000 đ
Zill dung nham, Arthur băng lôi
Tướng: 33
Skin: 20
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 83
120,000 đ
Tướng: 32
Skin: 23
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 78
120,000 đ
Tướng: 32
Skin: 22
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
120,000 đ