Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Trung Lê
  • 2 Vinh Beo
  • 3 Tống Long
  • 4 Đoàn Mìn
  • 5 Nguyễn Hào
Chúc mừng Nguyễn Xuân Tuấn đã quay trúng acc 83 tướng ngon hết xẩy...
mua ban acc lmht Phạm Thế Văn đã mua Tài khoản #106635 giá 15,000đ - 6 giờ trước Phạm Thế Văn đã mua Tài khoản #91027 giá 35,000đ - 6 giờ trước An Kim đã mua Tài khoản #106911 giá 9,000đ - 7 giờ trước An Kim đã mua Tài khoản #106932 giá 9,000đ - 7 giờ trước Kiet Nguuen đã mua Tài khoản #106491 giá 9,000đ - 8 giờ trước Pham Tin đã mua Tài khoản #106903 giá 9,000đ - 8 giờ trước Pham Tin đã mua Tài khoản #106907 giá 9,000đ - 8 giờ trước Nguyên Tân đã mua Tài khoản #92537 giá 15,000đ - 10 giờ trước Hoàng Kiệt đã mua Tài khoản #92571 giá 15,000đ - 12 giờ trước Minh Hoàng đã mua Tài khoản #92558 giá 15,000đ - 13 giờ trước Minh Hoàng đã mua Tài khoản #106632 giá 15,000đ - 13 giờ trước Gia Huy đã mua Tài khoản #106631 giá 15,000đ - 15 giờ trước Tien Thuy đã mua Tài khoản #92541 giá 15,000đ - 15 giờ trước Tien Thuy đã mua Tài khoản #91038 giá 35,000đ - 15 giờ trước Tien Thuy đã mua Tài khoản #91055 giá 35,000đ - 15 giờ trước

#90748 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 72
● Trang Phục: 121
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 121

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 5,000,000đ

XEM ACC

ATM 3,500,000đ

MUA NGAY