Nạp tiền Liện hệ FB Admin
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Liên hệ FB Admin
  • 1 Nhi Minh
  • 2 Te Be
  • 3 Nguyễn Hải
  • 4 Nhện Tiến
  • 5 Vu Tran
Chúc mừng Trần Phú đã quay trúng acc 98 tướng ngon hết xẩy...
mua ban acc lmht Trần Dũng đã mua Tài khoản #109506 giá 9,000đ - 9 giờ trước Nhện Tiến đã mua Tài khoản #111331 giá 35,000đ - 12 giờ trước Nhện Tiến đã mua Tài khoản #109527 giá 9,000đ - 12 giờ trước Huy Quang đã mua Tài khoản #109291 giá 9,000đ - 16 giờ trước Huy Quang đã mua Tài khoản #109532 giá 9,000đ - 16 giờ trước Trung Nguyen đã mua Tài khoản #109547 giá 9,000đ - 1 ngày trước Nhi Minh đã mua Tài khoản #110657 giá 200,000đ - 2 ngày trước Hoa Tran Loi đã mua Tài khoản #109542 giá 9,000đ - 3 ngày trước Hoa Tran Loi đã mua Tài khoản #109533 giá 9,000đ - 3 ngày trước Nguyễn Hải đã mua Tài khoản #111147 giá 15,000đ - 4 ngày trước Nguyễn Hải đã mua Tài khoản #111333 giá 35,000đ - 4 ngày trước Vu Tran đã mua Tài khoản #109549 giá 9,000đ - 5 ngày trước Hà Hiếu đã mua Tài khoản #109519 giá 9,000đ - 5 ngày trước Te Be đã mua Tài khoản #83304 giá 50,000đ - 5 ngày trước Hà Hiếu đã mua Tài khoản #109530 giá 9,000đ - 5 ngày trước

#90748 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 72
● Trang Phục: 121
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 72

Skin: 121

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

CARD 5,000,000đ

XEM ACC

ATM 3,500,000đ

MUA NGAY