Máy Cưa Kim Cương

Trong Hũ Vàng Có 42,454,101 Kim Cương

Lịch sử nổ hũ vàng

TÊN SỐ TIỀN THỜI GIAN
CHƯA CÓ AI NỔ HŨ !

Bạn quay trung bao nhiêu kim cương thì phần thưởng đó thuộc về bạn

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
1771 A*****m 10 Kim Cương 14:26:44 22/11/2020
1743 T****n 10 Kim Cương 14:07:36 19/11/2020
1728 N**t 10 Kim Cương 07:20:01 17/11/2020
1722 N*********g 10 Kim Cương 06:52:50 16/11/2020
1721 H**********y 10 Kim Cương 20:14:24 15/11/2020
1688 g*p 10 Kim Cương 12:43:38 13/11/2020
1683 V******o 10 Kim Cương 18:52:50 12/11/2020
1682 V******o 10 Kim Cương 18:52:35 12/11/2020
1681 V******o 10 Kim Cương 18:52:03 12/11/2020
1678 H*************e 10 Kim Cương 17:59:39 12/11/2020
1630 V*************g 10 Kim Cương 08:52:15 08/11/2020
1614 y*********p 10 Kim Cương 18:04:02 06/11/2020
1613 y*********p 10 Kim Cương 18:04:00 06/11/2020
1612 y*********p 10 Kim Cương 18:03:59 06/11/2020
1611 y*********p 10 Kim Cương 18:03:57 06/11/2020
1610 y*********p 10 Kim Cương 18:03:54 06/11/2020
1609 y*********p 10 Kim Cương 18:03:22 06/11/2020
1608 y*********p 10 Kim Cương 18:03:18 06/11/2020
1607 y*********p 10 Kim Cương 18:03:15 06/11/2020
1606 y*********p 10 Kim Cương 18:03:07 06/11/2020